Global presence

南粤36选7基本走势图:Czech Republic

南粤风采36选7最新开奖号码查询 www.pnbcb.com Galderma je globální farmaceutická spole?nost se zamě?ením na dermatologii. Vyvíjíme inovativní medicínské ?e?ení. Na?í snahou je pomáhat a radit léka??m a lékárník?m na celém světě.

Jeliko? k??e je unikátní systém lidského těla, dermatologie vy?aduje specializované odborné znalosti a jedine?né schopnosti. Spole?nost Galderma byla zalo?ena s cílem vybudovat farmaceutickou firmu s vyhradním zamě?ením na dermatologii.

?

Ak chcete by? presmerovany na slovenskú doménu, prosím kliknite sem.

?

U? p?ed více ne? t?iceti lety jsme zacílili na?e zdroje jedinym směrem: nabízet inovativní, medicínská dermatologická ?e?ení se speciálním zamě?ením na akné, rosaceu, onychomykózu, poruchy pigmentace, rakovinu k??e, jako? i na medicínské, estetické a korektivní zákroky proti stárnutí k??e.

Dnes je Galderma světová dermatologická spole?nost, která se anga?uje v inovativních medicínskych ?e?eních odpovídajících pot?ebám lidí během jejich celého ?ivota. Pomáhá a radí v?ak i léka??m v?ude po světě.

Ka?dy rok investujeme asi 19 % na?ich p?íjm? do vyzkumu a vyvoje novych dermatologickych postup? a produkt?, p?i?em? saháme po inovativních technologiích. Na?e dermatologická spole?nost je v této oblasti jedním z p?edních světovych investor? do vyzkumu a vyvoje. Pět nejmoderněj?ích vyzkumnych a vyvojovych center a pět vyrobních provoz? poskytuje ?irokou paletu zdravotnickych ?e?ení splňujících nejvy??í standardy bezpe?nosti a ú?innosti.

?

Galderma nabízí p?ípravky v?těchto t?ech r?znych oblastech: p?ípravky na léka?sky p?edpis, samolé?bu a estetickou medicínu.

  • Lé?ivé p?ípravky na léka?sky p?edpis: Loceryl, Clobex, Differine, Mirvaso, Rozex, Silkis, Soolantra

  • P?ípravky pro estetickou medicínu: Restylane

  • Volně prodejné lé?ivé p?ípravky: Excipial, Kerasal, Aknecolor, Neocapil

  • Dermokozmetické p?ípravky: Cetaphil, Daylong, Excipial Kids

?

Galenoderm, s.r.o.

(Service Provider spole?nosti Galderma pro?území ?eské republiky)

Nobelova 28
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

Tel: +421 2 4910 9010
Email: [email protected] ?
Web: www.galenoderm.com

Kontakt pro hlá?ení podez?ení na ne?ádoucí ú?inky: [email protected]?

Spole?nost je zapsaná v Obchodním rejst?íku okresního soudu Bratislava I, odd.: Sa., vlo?ka ?. 127536 /B; I?O: 51?642 921

?